Akademia Rozumienia FASD

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Fundację Daj Szansę w ramach Projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń Akademia rozumienia FASD.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. o godzinie 1000 w auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu przy pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

W ramach Projektu ponad 100 profesjonalistów z dziedzin: edukacja, praca socjalna, służba zdrowia, piecza zastępcza i probacja, miało możliwość uczestniczyć w dwuetapowym cyklu szkoleń warsztatowych poświęconych problematyce FASD.
Warsztaty poprowadzili: dr Krzysztof Liszcz, mgr Katarzyna Kałamajska – Liszcz oraz dr Teresa Jadczak – Szumiło. W trakcie szkoleń szeroka grupa profesjonalistów zdobyła wiedzę i kompetencje dotyczące problematyki przywiązania i FASD, które mogą z powodzeniem wykorzystywać w codziennej pracy.
Uczestnicy szkolenia stali się ambasadorami problematyki FASD w swoich środowiskach.
Spotkania, jakie miały miejsce w ramach warsztatów zaowocowały wymianą doświadczeń oraz nawiązaniem bezcennych kontaktów na przyszłość, wykorzystywanych przy interdyscyplinarnym rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych.
Nad merytoryczną wartością projektu czuwał dr Krzysztof Liszcz.
Niektórzy uczestnicy zachęceni przez organizatorów w ramach „pracy domowej” podjęli się realizacji mikroprojektów poświęconych FASD, część z nich zostanie zaprezentowana na Konferencji.
W ramach projektu wyłonił się zespól osób, które podjęły się współtworzenia Alfabetu FASD. Redakcją zajął się pan dr Liszcz.
Uczestnicy Konferencji otrzymają egzemplarze Alfabetu FASD.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonywanie rejestracji wyłącznie drogą mailową na adres: p.bolewicki@dajszanse.nazwa.pl

Rejestracja zostanie zakończona w dniu 4 grudnia 2017 r. – decyduje kolejność zgłoszeń.

O zarejestrowaniu zostaniecie Państwo powiadomieni zwrotnie drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 

Projekt "Szkolenia profesjonalistów nt FASD" jest finansowany ze środków Gminy Miasta Torunia.

Patronat nad projektem objęli: Państwowy Fundusz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelna Izba Lekarska oraz Ministerstwo Zdrowia.

          

 

 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" i Instytut Terapeutyczny
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl