Akademia Rozumienia FASD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017 roku realizujemy projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń "Szkolenie profesjonalistów na temat FAS".
Program jest adresowany do 5 grup zawodowych - edukacja, zdrowie, praca socjalna, rodziny zastępcze, probacja. Wśrod szkolących dr Krzysztof Liszcz, dr Teresa Jadczak-Szumiło oraz Katarzyna Kałamajska-Liszcz. Gwarantujemy wysoką jakość i mnóstwo wiedzy.

Szczegóły dotyczące projektu można uzyskać
pod nr tel. 601 644 070
lub mailowo: biuro@fundacja-dajszanse.pl

Zapraszamy do udziału!

Projekt 'Akademia rozumienia FASD' został objęty patronatem honorowym::
 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Porblemów Alkoholowych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Porblemów Alkoholowych
Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" i Instytut Terapeutyczny
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl