2018-10-18

O FASD w Chełmnie

O FASD w Chełmnie

Fundacja DAJ SZANSĘ  wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zorganizowała konferencję „Interdyscyplinarne wspieranie dzieci z diagnozą FASD w rodzinie”

16 października zawitaliśmy do Chelmna, by wspólnie z tamtejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podyskutować na temat FASD. Spotkanie zgromadziło blisko 90 zainteresowanych bezpośrednio i pośrednio tematem wspierania dzieci i młodzież z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym) /FASD (Poalkoholowym Uszkodzeniem Płodu).
Prelekcje wprowadzające: rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej Pani Emilii Olejarczyk oraz psychologa i rodzica siedmiorga dzieci Pani Anny Wiśniewskiej przybliżyły problem diety u dzieci dotkniętych syndromem FAS a także wzmacniania więzi rodzinnych jako czynnik rozwoju dzieci z dysfunkcjami.
Interdyscyplinarne ujęcie problematyki FASD zostało przedyskutowane podczas panelu z udziałem psychologa, fizjoterapeuty, rodzica zastepczego, kuratora oraz streetworkera.

http://www.powiat-chelmno.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=1075

Konferencja została wspólfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu "Kampania FASD"

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl