2021-06-25

ARCHIWUM NEURON

ARCHIWUM NEURON

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-12

Kserokopie dokumentacji NEURON są wydawane w siedziebie Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 na wniosek pełnoletniego pacjenta lub rodzica/ opiekuna prawnego.

Tel. kontaktowy: 56 648 23 63

Zapraszamy!

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl