2018-11-29

Zapraszamy na konferencję "Interdyscyplinarne wspieranie dzieci z diagnozą FASD"

Zapraszamy na konferencję "Interdyscyplinarne wspieranie dzieci z diagnozą FASD"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej pierwszy rok
działalności Centrum Diagnozy i Poradni FASD w Toruniu.
Centrum jest odpowiedzią na zapotrzebowanie toruńskich rodzin wychowujących
dzieci z FASD i jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Gminy Miasta Toruń.

 Działania Centrum, jak i Konferencji, skierowane są na interdyscyplinarne
podejście do problematyki FASD, stąd różnorodność prelegentów i zaproszonych
gości do panelu.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji na
adres mailowy
ewa.grobelska@fundacja-dajszanse.pl
lub
centrumfasd@fundacja-dajszanse.pl
 
do dnia 03.12.b.r

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl