2020-01-06

Wesprzyj działania Fundacji

Wesprzyj działania Fundacji

Możesz nam pomóc, wpłać darowiznę

W ostatnim czasie zostaliśmy postawieni przed bardzo trudnym faktem braku dofinansowania działań naszej Fundacji przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dotacja PFRON zawsze stanowiła dla naszej Fundacji największe zaplecze finansowe.

W tej sytuacji stajemy przed bardzo trudnym dla nas dylematem związanym z działalnością naszej Fundacji. Nie mając dofinansowania, nie jesteśmy w stanie prowadzić działań na rzecz naszych Podopiecznych w takim zakresie, jak do tej pory. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że tylko systematyczne działania pozwalają na poprawę kondycji naszych Podopiecznych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w tej trudnej dla nas sytuacji.

Szacujemy koszt 1 godziny wsparcia na 40-60zł. Miesięcznie 1 osoba z niepełnosprawnością korzysta średnio z 10-12 godzin wsparcia (zajęcia z pedagogiem/ logopedą/ rehabilitantem/ psychologiem).

Zachęcamy do wsparcia w terapii naszych Podopiecznych – dzięki Twojej wpłacie będzie możliwa kontynuacja rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z niepełnosprawnościami przez naszych terapeutów.

Żywimy nadzieję, iż obecna sytuacja jest przejściowa, gdyż i podejmujemy wszelkie możliwe kroki służące jej poprawie.

Tymczasem mamy nadzieję, że nasza prośba spotka się ze zrozumieniem.

PKO BP IIo/Toruń

30 1020 5011 0000 9802 0012 9346

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl