2023-03-10

Edukacja, stymulacja, informacja i porady – wieloprofilowe usprawnianie osób z niepełnosprawnościami

Edukacja, stymulacja, informacja i porady – wieloprofilowe usprawnianie osób z niepełnosprawnościami

Dzieki dofinansowaniu PFRON, oferujemy dwa zakresy wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin i otoczenia:

  1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Instytucie Terapeutycznym Fundacji – codzienna oferta zajęć terapeutycznych,
  2. Poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne, dietetyczne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

W okresie od stycznia 2020 do marca 2023 roku wesprzemy w rozwoju samodzielności co najmniej 340 osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci i młodzieży oraz dorosłych z całego kraju (poprzez realizację kompleksowego programu wieloprofilowego usprawniania w ramach 190 Indywidualnych Planów Działań).

Podczas każdego pobytu terapeutycznego uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie terapeutyczne interdyscyplinarnego zespołu: troje fizjoterapeutów, pedagodzy specjalni - terapeuci, psycholog, asystent-terapeuta.

Zapraszamy!

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl