2021-06-30

Drogowskaz na przyszłość

Drogowskaz na przyszłość

Razem z Fundacją KAKTUS zaczynamy nowy projekt!

Celem projektu jest przygotowanie planu działań wsparcia rodzin sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Projekt ukierunkowany jest na problemy rodzin osób z niepełnosprawnością o wysokim stopniu niesamodzielności, dla których ani mieszkania wspomagane, ani chronione nie spełniają swej funkcji w stosunku do ich podopiecznych, a sami rodzice/opiekunowie również wymagają wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych.  Rodziny wychowujące dorosłe, niesamodzielne osoby z niepełnosprawnościami borykają się z dylematem zapewnienia swoim dzieciom należytej opieki w ramach wsparcia środowiskowego, a problem pogłębia się jeszcze bardziej w momencie gdy rodzice/opiekunowie wkraczają w wiek senioralny i tracą zdrowie oraz siły fizyczne. Podopieczni Fundacji „Daj Szansę” oraz odbiorcy działań Fundacji „Kaktus” zgłaszają brak satysfakcjonujących rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby zabezpieczyć ich potrzeby w środowisku.

Inicjatywa ma na celu poszukiwanie rozwiązań dla tej grupy docelowej, które posłużyłyby jako plan działania dla rodzin, dla Fundacji „Kaktus” oraz „Daj Szansę” na przyszłość.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl