2014-07-25

Doposażymy Fundację z Grupą Dobroczynną

Dzięki „Grupie Dobroczynnej” Firmy S.C. Johnson otrzymaliśmy grant na doposażenie naszej sali wykładowej oraz sali doświadczania zmysłów; zakupiliśmy również nowe, specjalistyczne programy komputerowe z myślą o edukacji naszych Podopiecznych. Z części sprzętów już korzystamy, część czeka na montaż… „Twarzą” Grupy Dobroczynnej dla Fundacji jest Pan Sylwester; dziękujemy Jemu, dziękujemy Zarządowi firmy SC Johnson za to, że możemy się zmieniać i wciąż poszerzać ofertę dla naszych odbiorców!

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl