2014-06-25

Posiedzenie Rady Patronackiej

W dniu 25. czerwca odbyło się coroczne posiedzenie Rady Patronackiej. Rada Patronacka przyjęła uchwałą sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za 2013 rok, sprawozdanie finansowe za 2013 rok, sprawozdanie Komisji rewizyjnej Fundacji z działalności w 2013 roku oraz zatwierdziła założenia programowe oraz preliminarz budżetowy Fundacji na 2014 rok.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl