2014-03-03

Pan R.

Przyszedł do nas Pan – nazwijmy go Panem R. Chciał za naszym pośrednictwem kupić coś któremuś z naszych podopiecznych – wg potrzeby, spełniając marzenie... Za co? Za uśmiech dziecka. Tylko tyle. I żeby było bez rozgłosu. Szymon wybrał rower stacjonarny. Już go ma. Panie R. – dziękujemy. Uśmiechem.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl