2014-03-03

Daj Szansę dla Niepełnosprawnych z Torunia

Trwa projekt "DAJ SZANSĘ Poradnia wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" współfinansowany ze środków Gminy Miasta Torunia. Opieką terapeutyczną obejmujemy 25 osób z niepełnosprawnością, którzy regularnie korzystają z zajec z rehabilitacji ruchowej i intelektualnej. Szerzej o działaniach projektowych można przeczytac w zakładce Realizowane Projekty.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl