2013-01-03

Bardzo szczęśliwy początek roku

Wiadomość od Celmy - organizatora akcji "Moc Polskich Świąt"

Szanowni Państwo, Rodzice i Kochane Dzieciaki,

serdecznie gratulujemy!

Zostaliście II zwycięzcami I edycji akcji Moc Polskich Świąt - Celma Pomaga.

Cieszymy się razem z Wami, bo wiemy, że od samego początku byliście bardzo zaangażowani w naszą akcję i wierzycie w Św. Mikołaja. Jesteśmy przekonani, że remont Waszej placówki jest bardzo potrzebny. Z wielkim zainteresowaniem, a nawet łzą w oku oglądaliśmy kolejne materiały, które nadsyłaliście. Widać na nim wolę walki, zaangażowanie i dobre ludzkie serca. To co robicie jest wspaniałe i ma ogromny sens. Gratulujemy!!!

Bardzo dziękujemy Celmie i wszystkim tym, którzy włączyli się do akcji!

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl