Przyjaciele - dodawanie

Teatr Za Jeden Uśmiech od ponad 5 lat przystaje w naszej Fundacji podczas swojej trasy z przedstawieniami dla dzieci. Przedstawienia Teatru zawsze spotykają się z ciepłym odbiorem wśród publiczności – naszych podopiecznych.

2023-09-06 SWIMER
2015-02-11 SC Johnson
2015-02-11 Celma
2015-02-11 UPS
2015-02-11 MarsGraf
2015-02-10 AXON
2015-02-10 Energa
Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl