2015-01-06

Projekty dla dzieci z Torunia

Projekty dla dzieci z Torunia

Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektów, które już od lat wpisują się w nasz fundacyjny kalendarz. Z radością zapraszamy na kolejny rok spotkań z naszymi Terapeutami!

W roku 2015 realizujemy dwa projekty dla dzieci i młodzieży z Torunia:
"Poradnia wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" Zapraszamy osoby niepełnosprawne na cotygodniowe indywidualne zajęcia z rehabilitantami oraz na spotkania z pedagogami.


"Poradnia FAS na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z alkoholowym zespołem płodowym" dla dzieci z syndromem FAS i ich rodzin/ opiekunów, którym oferujemy zajęcia z pedagogami oraz konsultacje z psychologiem. W ramach projektu realizujemy również kampanię "Moda na trzeźwość". Edukatorzy odwiedzą toruńskie szkoły i zachęcą młodziez do refleksji na temat skutków spożywania alkoholu w czasie ciąży.

 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl