2016-05-04

Grupa Wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS

Grupa Wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS

Spotykamy sie cyklicznie, raz w miesiącu, w gronie osób wychowujących dzieci z FAS. Grupę Wsparcia prowadzi dr Krzysztof Liszcz. Zapraszamy!

Pierwsze spotkanie odbyło się 5. marca. W gronie rodziców i opiekunów rozmawialiśmy o tym, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z FASD.
Podczas kolejnego spotkania w dniu 9. kwietnia zastanawialiśmy się, jak umocnic pozycję dziecka w grupie.
7. maja poruszymy tematykę "Szukanie perspektyw rozwojowych dla dziecka"

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy opiekują sie dziećmi dotkniętymi syndromem FAS  do siedziby Fundacji DAJ SZANSĘ.
Szczegóły na temat Grupy można uzyskać pod nr tel 56 648 23 63.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl