2017-05-11

Akademia Rozumienia FASD- szkolenie wstępne

Akademia Rozumienia FASD- szkolenie wstępne

Szkolimy profesjonalistów na temat FASD w ramach projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń

Pięć grup profesjonalistów: edukacja, praca socjalna, probacja, piecza zastępcza, służba zdrowia- wokół tematyki i problematyki FASD. Pierwsze spotkania maja charakter 'seminarium wstępnego', zapoznawczego z tematyką i definiującą potrzeby osób pracujących z osobami obciążonymi syndromem FASD. Szkolenia prowadzi dr n. med. Krzysztof Liszcz.
Jesienią odbędą się kolejne, kilkudniowe spotkania w ramach 'seminarium pogłębionego'. Wśród szkolących, poza dr Liszczem, do współpracy zaprosiliśmy dr Jadwigę Jadczak - Szumiło oraz p. Katarzynę Kałamajską - Liszcz. Całość projektu zwieńczy konferencja podsumowujaca całoroczne działania.
Efektem pracy wszystkich grup, moderowanych przez specjalistów - praktyków w tematyce FASD będzie wydanie broszury o roboczym tytule 'Alfabet FASD'.
Partnerem Fundacji DAJ SZANSĘ w projekcie jest Stowarzyszenie Po-Most.
Szkolenia odbywają się w ramach projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń ('Szkolenie profesjonalistów nt FASD').

 

Projekt 'Akademia rozumienia FASD' został objęty honorowym patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelnej Izby Lekarskiej
 

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl