2018-05-22

Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu

Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu

Diagnozujemy i wspieramy - zapraszamy!

Zapraszamy do Centrum Diagnozy i Terapii FASD - w ramach Centrum oferujemy:

  • Diagnozę FASD wykonaną przez interdyscyplinarny zespół specjalistów
  • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z FASD prowadzone przez pedagoga, logopedę, rehabilitanta lub psychologa
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców, opiekunów
  • Grupę wparcia dla rodziców, opiekunów
  • Opiekę pracownika kluczowego nad rodziną

 

Oferta jest skierowana do dzieci z diagnozą lub podejrzeniem FASD, ich rodzin i opiekunów, którzy mieszkają na terenie miasta Torunia.


Kontakt do Centrum FASD w Fundacji Daj Szansę:

- adres mailowy: centrumfasd@fundacja-dajszanse.pl

- telefon: 56 648 23

- dyżury pracownika kluczowego: w czwartki w godzinach 8.30 - 10.30 (Małgorzata Orłowska - Hoffmann)

 

Działalność Centrum Diagnozy i Terapii FASD jest współfinansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl