Diagnozujemy i ustalamy plan ćwiczeń.
Ten plan realizują rodzice,
a my pomagamy im w kolejnych etapach.

Kompleksowa oferta dla dzieci z FASD i ich rodzin/ opiekunów.

Twoje 1,5% wpiera dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl