2015-02-11

UPS

UPS to współpraca, która rozpoczęła się lokalnie poprzez działania w ramach wolontariatu pracowniczego – pracownicy UPS dwukrotnie poświęcili swój wolny sobotni czas, aby uporządkować nasz teren wokół Fundacji, pomalować  pomieszczenia wewnątrz – by następnie zatoczyć szerszy krąg i powrócić do nas w formie czeku ($ 20 000) z przeznaczeniem na modernizację grzewczą budynku Fundacji  (wymiana okien w sali wykładowej, gabinecie lekarskim, bawialni i świetlicy) i kompleksowy remont tych pomieszczeń. Remont przeprowadziliśmy w 2013 roku.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl