O Fundacj słów kilka

Idea założenia Fundacji zrodziła się ze względu na potrzebę  wszechstronnej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem mózgu oraz wsparcia ich rodzin i opiekunów w Polsce.

Ówcześni członkowie Grupy Wsparcia Rodzin Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu,w większości rehabilitowali swoje dzieci w brytyjskim instytucie BIBIC w Bridgwater.,bądź w Instytucie Glenna Domana w Filadelfii, USA. Chcieliśmy aby z rehabilitacji mogły korzystać wszystkie osoby, które tego potrzebują w naszym kraju. W ten sposób 14 kwietnia 1993 roku, zostaje zarejestrowana Fundacja Daj Szansę w Toruniu.

Aby osiągnąć nasz cel - czyli stworzyć warunki do rehabilitacji prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę dla około 100-u rodzin z całego kraju, na staż do BIBC udają się dwie osoby -lekarz neurolog dziecięcy oraz pedagog terapeuta. Po dwuletnim szkoleniu, Fundacja powołuje Instytut Terapeutyczny (1995r.), początkowo afiliowany przez instytut brytyjski. W tym czasie specjaliści z Wielkiej Brytanii wspierają naszą kadrę, która zyskuje doświadczenie, a szkolenia i praktyka wzbogacana różnymi metodami, nabiera kształtu wieloprofilowego usprawniania, dopasowanego do realiów polskiej rodziny.

Obecnie jesteśmy znaną placówką w Toruniu i systematycznie pomagamy ponad 200 -tu rodzinom z całej Polski. Nasze programy obejmują także dorosłych pacjentów.

Stosowana przez nas wieloprofilowa metoda ciągłej stymulacji stała się tematem co najmniej 6-ciu prac magisterskich i licencjackich.

W 2018 roku obchodziliśmy 25-lecie naszej działalności. Pragniemy z niesłabnącym zaangażowaniem nieść pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz osom z różnymi niepełnosprawnościami. Chcesz mieć w tym swój udział? Sprawdź jak nam pomóc

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl