2014-11-04

Zorganizowaliśmy konferencję wraz z PCPR Chełmno

Wraz z PCPR w Chełmnie współorganizowaliśmy konferencję pt. "To, że się nie przytulam, nie znaczy, że nie kocham" To kolejne przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie z PCPR. Odbiorcami były osoby na co dzień obcujące z problematyką FAS – czy to zawodowo, czy w rodzinie. Wśród uczestników dostrzegliśmy również ‘nasze rodziny’, i te współczesne, i dawniejsze… te spotkania były szczególnie wzruszające. W roli prelegentów Konferencji wystąpiły: z ramienia Fundacji Anna Karczmarczyk, psycholog („Wybrane zagadnienia z zakresu rozwoju psychicznego dziecka”) oraz lek med. Anna Grochal („Dziecko z FAS na wizycie w poradni neurologicznej. Diagnoza i co dalej?” a także Pani Katarzyna Kałamajska - Liszcz („Zaburzenia więzi a FASD”) i dr Krzysztof Liszcz („Wsparcie rodzin i dzieci z FASD”).W takim gronie musiało być merytorycznie, co potwierdzili uczestnicy Konferencji

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl