2014-02-19

Poradnia FAS dla miasta Torunia

 

 

 

 

 

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu Poradnia FAS na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z alkoholowym zespołem płodowym; obejmiemy systematyczną opieką terapeutyczną 22. dzieci z Torunia. W ramach projektu, z punktu poradnictwa i konsultacji mogą korzystać opiekunowie dzieci z FAS. Projekt obejmuje również działania informacyjne i edukacyjne dotyczące zagrożeń płynących z nieprzestrzegania abstynencji w czasie ciąży, skierowane głównie do młodzieży toruńskich szkół. Akcja promocyjna w ramach Światowego Dnia FAS zwróci uwagę na ważność problemu abstynencji w czasie ciąży.

Przyjaciele:
Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63, fax. +48 (0) 56 659 91 43
nr konta bankowego: PKO BP SA II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346
NIP 879 17 46 182
fundacja@fundacja-dajszanse.pl